هدف از شرکت در ایونت های مختلف برای افراد متفاوت است.

یکی از این اهداف شبکه سازی و ایجاد ارتباط بیشتر می باشد. شرکت در ایونت های تخصصی فرصتی مناسب برای نتورکینگ و یافتن دوستان و همکاران جدید است.

ساده ترین روش برای برقراری ارتباط با افراد ، شناخت آنها و پرسش راجع به کسب و کارشان است. بعد از آن ببینید چطور می توانید به آنها خدمات رسانی کنید.

همچنین می توانید با معرفی خود و توضیح کسب و کارتان به سایرین برای خود شبکه سازی کنید.

هدف از این کار چیست؟

  • همکاری و شراکت
  • معرفی فرصتهای کسب و کار مرتبط به یکدیگر
  • کسب مشاوره
  • تبادل ایده

با این کار شما برند خود را به سایرین معرفی کرده و فضای جدیدی برای تجارت خود ایجاد می کنید.