شرکت سی یو وب با هدف ارتقا آگاهی عمومی و افزایش دانش فعالان حوزه وب و دیجیتال مارکتینگ ، اقدام به برگزاری ایونتهای کاربردی در استان البرز و شهر کرج کرده است.