تعریف کارایی و اثربخشی و تفاوت آنها

کمتر واژه‌هایی را می‌توان یافت که به اندازه‌ی کارایی و اثربخشی در میان مدیران و در جلسات مدیریتی رایج باشند. تفاوت کارایی و اثربخشی نیز عموماً چیزی است که در نخستین ساعت‌های آموزش مدیریت، به هر یک از ما می‌آموزند. اما با Read More

9 نکته برای تولید محتوا وب سایت کسب و کار های بزرگ

با گذشت زمان تغییر در سبک زندگی و تکنولوژی ، نیاز شرکت ها و کسب و کارها نیز رفته رفته تغییر کرد، و یکی از نیازهای اساسی مجموعه‌ها تولید محتوای اختصاصی شد. بعد از مطالعاتی که در سازمان تحقیقات تجربی انجام شد، Read More