با برگزاری هر ایونت تعداد زیادی متخصصین و فعالان در حوزه خاص دور هم جمع می شوند. شرکت در ایونت شما را با این افراد آشنا می کند.احتمالا برخی از آنها از نظری فکری با شما همسو بوده و می توانید با اشتراک گذاشتن ایده های خود ، از نظرات ارزشمند آنها بهره مند شوید.

حضور در رویداد و به اشتراک گذاشتن اطلاعات تخصصی خود با دیگران به شناخته شدن شما به عنوان یک متخصص نیز کمک می کند.