درباره شایان عرفانیان

پیشینه تحصیلی :

 • دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش بهره وری

تجربه های شغلی آکادمیک :

 • استاد دوره های دیجیتال مارکتینگ دانشگاه یورک کانادا
 • مدرس دیجیتال مارکتینگ مدرسه کسب و کار شولیک کانادا
 • مدرس دوره های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
 • استاد مدعو دانشکده مدیریت – گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
 • استاد مدعو دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • عضو هیئت علمی مجتمع فنی تهران
 • مدرس دروس فناوری اطلاعات مرکز آموزش و پژوهش استانداری تهران
 • مدرس دوره های پرورش نیروی انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • مدرس دوره های دیجیتال مارکتینگ روزنامه دنیای اقتصاد